top of page

Přestupy na závodech

   Od roku 2007 jsou všechny oficiální závody pořádané DDCCR rozděleny do dvou výkonnostních kategorií - Beginners (začátečníci) a Advanced (pokročilí). Každý začínající tým startuje v kategorii Beginners a za umístění získává body, které se zapisují do výkonnostní knížky (bez výkonnostní knížky nelze nastoupit na oficiální závody a zkoušky, informace viz Jak na start, výkonnostní knížka), kterou je závodník povinen předkládat na všech závodech, kterých se účastní. Dosažením určitého počtu bodů se tým následně kvalifikuje do kategorie Advanced. 

 

Bodové ohodnocení umístění:
1. místo - 5 bodů
2. místo - 3 body

3. místo - 1 bod

 

   Tým může po dosažení šesti bodů zažádat Martinu Pachtovou e-mailem na martina.pachtova@gmail.com o přestup do kategorie Advanced, ale může startovat v Beginners až do dosažení 10 bodů, v tom okamžiku je přestup povinný. Každá divize je hodnocena samostatně. Tým může například v divizi Freestyle závodit v Advanced a zároveň startovat v Beginners v divizi Heelwork to Music, pokud ještě nezískal 10 bodů. Po přestoupení do kategorie Advanced už tým v dané divizi nemůže startovat opět v Beginners.
 

Tým, který dosáhl titulu MoD HtM nebo F, je automaticky zařazen do dané divize v Advanced.
 

Tým, který dosáhl titulu CoD, je automaticky zařazen do Advanced.

 

Vysvětlivky k tabulkám 

M   Umístění na závodě

B   Získané body ze závodu

C   Celkové body ze závodů, které tým získal v dané divizi

 K   B - Beginners    A - Advanced

Modrá barva   Tým může zažádat o přestup do kategorie Advanced 

Červená barva   Povinný přestup do kategorie Advanced 

Přestupy jednotlivých týmů na závodech v kategorii Heelwork to Music

Přestupy jednotlivých týmů na závodech v kategorii Freestyle

Přestupy aktivních týmů v kategorii Heelwork to Music a Freestyle

Přestupy všech týmů v kategorii Heelwork to Music a Freestyle

bottom of page