top of page

Výběrové řízení na pořádání Mistrovství České republiky 2023, Mistrovství České republiky juniorů 2023 a 2. kvalifikační závod 2024

Dog Dancing Club Czech Republic vypisuje výběrové řízení na pořádání MČR 2023, MČR juniorů 2023 a 2. kvalifikační závod 2024. 

Uzávěrka přihlášek pro pořádání MČR je 31.1.2023 a pro MČR juniorů a 2. kvalifikačního závodu 28.2.2023.

Nabídka by měla obsahovat:
1. termín konání **
2. finanční plán akce
3. místo konání + představení místa konání:
   o fotografie plochy
   o předpokládaná návštěvnost
   o další


. plán propagace akce
. předložení rámcového programu akce
. návrh sestavy rozhodčích*

* V případě změny některého z rozhodčích po přidělení pořadatelství musí pořadatel
předložit tuto změnu výboru Dog Dancing klubu České republiky ke schválení. Pokud
výbor změnu zamítne, může pořadatel výbor požádat o zajištění adekvátního rozhodčího
v rámci původního rozpočtu.


Pořadatel musí zajistit:
7. sociální zázemí pro účastníky
8. sponzoring akce
 

Pořadateli MČR bude vyplacena jednorázová podpora 20.000,- Kč, pořadatelům MČR juniorů a kvalifikačního závodu jednorázová podpora 5.000,- Kč.

** Datum pořádání by nemělo kolidovat s MS, OEC a OEC.

Své nabídky posílejte elektronicky do uvedených termínů na adresu: ila.machova@gmail.com

bottom of page